STANDARD 100 by OEKO-TEX®

A STANDARD 100 by OEKO-TEX® megkülönböztető jel közismerten a „zöld” textiltermékekre alkalmazható önkéntes tanúsítási rendszer egyik legismertebb fajtája.

AZ OEKO-TEX® TANÚSÍTÓ RENDSZER A német, svájci és osztrák textilkutató intézetek azért alapították meg 1992-ben az OEKO-TEX® szervezetet, hogy tanúsítványai garanciát adjanak az egészségre ártalmatlan, környezetbarát és tisztességes módon előállított termékekre és ezáltal lehetővé tegyék a felelős döntést a textil értéklánc összes szereplője és a fogyasztók számára. Ezek az önkéntes védjegyek fontos üzleti lehetőségeket biztosítanak a gyártók és a kereskedők számára: a független intézet által kiadott tanúsítással megkülönböztetik magukat a piacon.

A szabvány a textiltermékek feldolgozási és forgalmazási láncának szigorú, nemzetközi biztonsági szabványa. A tanúsítás követelményrendszerét létrehozó nemzetközi szervezet minimum a jogszabályokban meghatározott követelmények vállalását, vagy ennél szigorúbb határértékek garantálását tűzi ki kötelezően elérendő célként. A tanúsítási folyamat során vizsgálják a törvény által tiltott és szabályozott vegyületek mennyiségét, az ismert és egészségre ártalmas vegyi anyagokat, valamint az egészséggel összefüggő egyéb paramétereket. A szabványt a nemzetközi szervezet évről-évre frissíti, figyelembe véve a gyártásban megjelenő új, egészségre ártalmat jelentő vegyszereket, és azok kockázatai szerint határozza meg a küszöbértékeket. A szigorú saját kritérium-rendszerhez igazodás alapkövetelmény, tehát, ha a gyártó vagy forgalmazó csatlakozott az adott rendszerhez, úgy annak maradéktalanul eleget kell tenni.